Mapa nabíjecích stanic

Kontakt

 

Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. /APEL 

(Association for electromobility of the Czech republic)

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1001

IČ: 00565431

 

Sídlo Asociace: Sedlčanská 79, 257 91 Sedlec-Prčice, Česká Republika

 

+420 608 400 000


vegr@elektromobily-os.cz

 

Přihláška ke členství

PROČ ELEKTROMOBIL?

 

PROTO!  a pro TOTO !

 

http://www.youtube.com/watch?v=5Njp8iW2FwA

 

  motto       "Kdyby žil   John Lennon, jezdil by také elektromobilem"

 

ELEKTROMOBILY? Proč ne? A proč ano?

Klasický spalovací motor s přímočarým pohybem pístu má v praxi účinnost cca 15-20%, tzn., že ze 100 litrů paliva se zužitkuje jen max. 20 litrů – píst se musí začít pohybovat a na to je potřeba energie. Sotva se rozpohybuje, musí se zastavit a na to je opět potřeba další energie. Poté se musí začít pohybovat opačným směrem a celé se opakuje několikatisíckrát za minutu. Dovedeme si představit, kolik ropy se za posledních sto let vyplýtvalo zbytečně? Možná, že ji budeme v budoucnu potřebovat, ale už žádná nebude. Je to škoda, účinnost přeměny ropy, plynu či uhlí v elektrárně je vyšší a emise podstatně nižší. Účinnost elektromotorů je 90 % a více. Vlastnosti předváděných elektrických vozidel mění obličeje lidí, kteří si vyzkouší jízdu a pak překvapeně konstatují např.: "no to jsem netušil", "jako bych si nařídil hodinky o deset let dopředu.." atd. atp.

Povědomí o elektromobilech je pokřivené neinformovaností, nulovou podporou ze strany státních institucí a sdělováním zastaralých informací lidmi, kteří by měli mít relevantní vědomosti, nemají však snahu se vzdělávat, informovat i přijmout podanou ruku.

Emise elektromobilů nejsou místní, mnohdy žádné. Nabíjet lze i z vodních, fotovoltaických či větrných elektráren. Pokud se využívá energie od ČEZu, jsou i v tomto případě emise pod úrovní Toyoty Prius (nejznámější a hodně propagované vozidlo s hybridním pohonem a s velmi nízkou spotřebou). Zplodiny by mohly být ještě podstatně menší, kdyby se výpočty úředníků nezatěžovala emisemi pouze vyrobená elektřina, ale i vyrobené teplo, o které není takový zájem.

Biopaliva lze používat, ale jsou nevhodná ve vozidlech vzhledem k výše vysvětlené malé účinnosti motorů. Topit jimi lze s vyšší účinností. Spalovat zemědělské plodiny jako řepkový olej, obilí přeměněné na líh apod. se zdá jako nevhodné řešení v době, kdy polovina obyvatel planety trpí hladem. Řepka se také musí zasít, ošetřovat, hnojit, sklízet, podobně jako ropa se musí vytěžit, rafinovat, skladovat, dopravovat a prodávat. Během poslední doby jsou jisté zprávy, že Evropská unie přehodnocuje používání biopaliv v dopravě, naši politici to však ještě nezaregistrovali.

Chemické zdroje energie byly dlouho překážkou v dalším rozvoji elektromobilů, i přesto, že jejich akční radius zcela vyhovoval. Díky nasazení paliv ropného původu si lidé zvykli na obrovský a v praxi jen málokdy využitelný akční radius (z výzkumů je zřejmé, že naprostá většina jízd obnáší radius do 100 km denně). Lidé si rádi koupí velkoprostorový vůz, protože"co kdyby se někdy stěhovali" (viz reklama na Fabii) a jezdí pak každý den do práce 20 km sami a vozí s sebou až 2 tuny železa. Menší počet delších jízd v roce lze vykonat jiným vozidlem (k babičce vlakem, na dovolenou letadlem nebo také pěšky či na kole).

Během posledního desetiletí, a to pouze díky telekomunikační technice, se vlastnosti akumulátorů dostaly na takovou úroveň, že elektromobily osazené akumulátory z notebooku (Tesla roadster) dosahují parametrů lepších než nejlepší sportovní vozy (Ferrari, Porsche) a dojezd je až 500 km na jedno nabití. Kdo má však zájem na vývoji a provozování takovýchto jednoduchých, bezúdržbových a ekonomických vozidel? Sobecké a finanční zájmy mocných kruhů, které právě díky drancování přírodního bohatství přišly k obrovským finančním prostředkům, potlačují větší rozšíření elektromobilů. Provozování složitých automobilů s komplikovanými a drahými spalovacími motory je další část velkého byznysu. Spalovací motor se skládá ze stovek precizních součástek, které se musí obměňovat podobně jako výfuky, katalyzátory,olej, filtry a brzdová soustava. Elektromotor má jen několik součástek s prakticky neomezenou životností a ostatní, výše jmenovaná zařízení nepotřebuje vůbec nebo je potřebuje mnohem méně (např. brzdové destičky díky brzdění rekuperací). Údržba takovéhoto vozidla je pak opravdu velice jednoduchá a zvládne ji každý zručný člověk sám.

Elektromobil pro své vlastnosti, jako jsou okamžitá schopnost poskytovat plný výkon, neuvěřitelná akcelerace, možnost rekuperace (nabíjení akumulátorů při brzdění), žádné místní emise, plní ideální požadavky na městský a příměstský provoz. Na větší vzdálenosti jsou zde vlaky, jejichž účinnost je vynikající už vzhledem k nízkému valivému odporu a pohonu již zmíněnou elektřinou. Elektrická síť u nás je velice silná a 1000 000 elektromobilů ji zatíží pouze cca 1%. Zatížení však není to správné slovo, protože elektromobily dokonce stabilizují síť a nabíjejí se v době, kdy je elektřiny přebytek. Teoreticky mohou i dodávat elektřinu do sítě v případě nedostatku při vhodné symbióze s výrobcem elektřiny (zkouší se v USA).

Před 100 lety jezdilo více elektromobilů než dnes. Dnes však nejde o otázku, kdy dosáhne cena ropy 1000 Euro za litr, ale dokdy si budeme moci koupit benzín vůbec. Jistě si armáda uvědomí, že bez ropy se válčit nedá a pouze válka rozděluje ta správná teritoria, určuje kdo má moc a právo, kde se vystřílí staré zbraně a kdy se vyzkoušejí nové.

Jako potomci Křižíka a dalších českých hlav máme předpoklady změnit současnou situaci v pohledu na elektromobily. Není nemožné vyvinout malé, lehké a optimalizované vozidlo , které by uspokojilo potřebu nutné individuální dopravy a začlenit je do běžného života. Je rozumné vyvážet tu nejušlechtilejší energii, kterou lze téměř bezezbytku využít a dovážet ropu, za kterou zaplatíme sousedním zemím i transport přes jejich území a následně jí tu využijeme pouze pětinu? Je rozumné jezdit po našich městech s dvěma tunami oceli obsazenými jednou osobou se studeným motorem, kdy ještě nefunguje katalyzátor, s motorem v nevhodných režimech, kdy jejich účinnost je pouze zlomek účinnosti na silnici a dálnici? Je však třeba všestranné podpory všech složek, které by této podpory měly být schopné. Některé z nich to mají přímo ve stanovách, bohužel podporují, vzhledem k tlaku lobistických skupin, zcela jiné druhy pohonů.

Lze jistě spočítat, kolik energie by se ušetřilo i jaké další pozitivní přínosy by mělo nasazení elektromobilů v globálním či národním měřítku (na zajištění el. energie z fotovoltaických systémů na provoz půl milionu elektromobilů, které denně najezdí 100 km, je potřeba plocha 13 km2. Nemusí to však být plocha někde v Mostecké pánvi, ale přímo v místě spotřeby - na střechách našich domů.

Věřím, že brzy zvítězí zdravý rozum, podaří se změnit zakořeněné názory lidí a že sami lidé přehodnotí své skutečné potřeby a začnou brát ohled na všechny obyvatele naší planety. Již dnes existují elektromobily, které ve všech parametrech překonávají největší legendy mezi sportovními vozy, jen o tom ví málokdo a chybí podpora, osvěta a chuť ze strany těch, kteří by to měli podporovat.


ELEKTROMOBILY-jak to je či není, jak by to mohlo být a také nemuselo.

Ač se to zdá neuvěřitelné, první elektricky poháněné vozidlo se rozjelo před 180-ti lety kdesi na Slovensku. Přesto, že se jednalo o model, začala dost zajímavá kapitola jednoho způsobu dopravy.Do té doby se používala jak živá síla, tak i parní stroje, jejichž účinnost byla kolem osmi procent. Vzhledem k tomu, že těchto vozidel bylo relativně pramálo, nikoho tato nízká účinnost neznepokojovala a úspěšně vydržela až do druhé poloviny minulého století.
Elektromobily však našly uplatnění tam, kde se využily jejich přednosti- jednoduché ovládání, údržba, tichý chod a okamžitá schopnost podat maximální výkon. Spalovací motory byly podstatně složitější, obtížně se startovaly a byly velmi hlučné. Přesto se díky J.R.Ewingovi, který nešťastně a jistě schválně upustil na zahradě "blbě" krumpáč, objevil levný a na prvý pohled nevyčerpatelný zdroj energie, který vytlačil elektrický pohon do ústraní.
Od té doby  se stal automobilový průmysl jedním z největších zdrojů zisků pro nejrůznější části řetězce.
Je zajímavé, jak se "vůně" ropných produktů dokáže vnutit do mysli a zarýt pod kůži mnoha zastánců a milovníků spalovacích motorů stejně, jako typický hluk různých mnohoválců, které spalují s účinností cca 20% palivo, které zde v budoucnu již nikdy nebude.
Je těžko pochopitelné,když s nastupujícími elektromobily mají lidé problémy s absencí hluku  a uvažují o možnosti doplnit chod elektromotoru umělým hlukem.
Kdo nejel elektromobilem, těžko pochopí, že i bez hluku motoru je možné dosáhnout bezkonkurenční, téměř 100%ní účinnosti a zrychlení, kterých spalovací motor nikdy nedosáhne. Kdo si nevyzkoušel jízdu elektromobilem , nemůže pochopit to kouzlo jednoduchosti a elegance ovládání jedním pedálem,kdy vozidlo dokáže nejen úžasně zrychlovat, ale při deceleraci vracet kinetickou energii zpět do akumulátorů.
Pokud by se věnovala jen část finančních prostředků, které se věnovaly na vývoj katalyzátorů, do vývoje akumulátorů, věřte, že bychom dnes neměli zaryto v mysli, že akumulátory musí být těžké, že mají malou životnost , jsou drahé a obtížně se recyklují. Zvážíme-li, že vývoj akumulátorů započal opravdu vážně s rozvojem noteboků před  pár lety a dnes tu máme  vozidlo, které průměrnou rychlostí 90 km /h dojede v běžném provozu bez dobíjení 600 km z Mnichova do Berlína,jaké výkony můžeme očekávat za pět let? Přitom  netušíme, co je v šuplíkách připraveno na den D, kdy někdo, kdo si to bude moci dovolit, vyhlásí embargo na zbytek ropy pro použití v dopravě a začnou se opravdu používat elektromobily.  Nejenže výroba začne do 3 měsíců, ale výrobci se opět začnou předhánět, kdo dodá na trh lepší výrobek.
Mnohem delší dobu však zřejmě bude trvat přeměna společnosti.
Zcela se rozpadne ropný byznys, bude potřeba pouze zlomek současné produkce ropy, ze které se budou vyrábět pouze plasty a třeba i léky. Změní se způsob financování při nákupu vozidel, protože odpadne zisk servisů, kterým se dotuje  jejich výrobní a prodejní cena. Elektromobily se totiž skládají z mnohem menšího počtu dílů a tyto díly vydrží celou dobu životnosti vozidla.Platí to i o akumulátorech. Účinnost dnešních akumulátorů je téměř 100% a životnost mnoho set tisíc km i když se budou nabíjet během několika minut. Co přinese blízká budoucnost si já osobně dokážu představit.
Bude jistě zajímavé, jak se podaří přesvědčit uživatele, aby odváděli spotřební daně za elektřinu, kterou si vyrobí na vlastní střeše. Bude příjemné, když nebudeme závislí na tom, jestli si někdo usmyslí, že zavře kohoutek s plynem nebo vypne vypínač elektřiny. Bude také příjemné netrpět dýchacími problémy ve městech, otravou olovem či platinou. Bude určitě zajímavé sledovat, jak se bude šetřit s energií, jak budou vozidla lehčí a řidiči k sobě ohleduplnější.  Budeme závidět Afričanům,Indům a Číňanům, že mají více vozidel, více Slunce a dokážeme jim to přát za to, že jsme za 100 let vyčerpali téměř všechnu ropu, kterou si oni nemohli dovolit?
Nastínil jsem zde pouze několik aspektů, které nás v blízké době čekají.  Nejsem prognostik, ale vím, že elektromobily změní společnost...více, než bychom čekali...  .
Vím,že kdyby žil John Lennon, tak by už dnes jezdil také elektromobilem.
Mám-li odhadnout, kolik elektromobilů bude u nás jezdit za pět let,pak doufám, že, to bude alespoň 5000 , ale v rozvojové Číně to bude přes deset milionů.
Počet nabíjecích stanic se nijak rapidně zvyšovat nebude, protože zásuvek, které k dobíjení elektromobilu stačí, je tolik, že nějaké 2 tisíce, které by mohly např. distribuční společnosti postavit, jsou zanedbatelným procentem. Nabíjet se dá opravdu skoro všude.
Dejte se k nám! Jezděte také racionálně! www.elektromobily-os.cz

Jaromír Vegr předseda 

Porovnejte sami:

*Z výzkumů je zřejmé, že naprostá většina jízd autem obnáší radius do 50 km denně

Elektromobil pro své vlastnosti, jako jsou okamžitá schopnost poskytovat plný výkon , rychlá akcelerace, možnost rekuperace (dobíjení akumulátorů při brzdění), žádné místní emise, plní ideální požadavky na městský a příměstský provoz. Čím studenější je elektromotor, tím více ho můžete přetížit. Běžně se při akceleraci používá 5-ti násobné výkonové přetížení. (Spalovací motor nelze přetížit, tedy přesněji řečeno lze, ale jen jednou a naposledy....)

Během posledního desetiletí se vlastnosti akumulátorů dostaly na takovou úroveň, že elektromobily  (napříkladT-zero, nebo Wrightspeed a Tesla Roadster - pro zajímavost jsou osazené akumulátory podobnými těm z Vašeho notebooku) dosahují parametrů srovnatelných s nejlepšími sportovními vozy (Ferrari, Porsche) a dojezd je cca 430 km (i více – současný rekord přes 1000 km) na jedno nabití.

http://www.pro-energy.cz/clanky7/3.pdf

 

http://www.wrightspeed.com/x1.html

 

http://automatizace.hw.cz/co-se-skryva-uvnitr-vykonneho-elektroauta-tesla-roadster 

 

http://auto.ihned.cz/c1-43872550-elektromobil-prekonal-hranici-1000-km-na-jedno-nabiti

http://www.auto.cz/schluckspecht-e-novy-rekord-1-631-elektrickych-kilometru-jedno-nabiti-61017

 

Jediné emise, které mohou vznikat v souvislosti s provozem elektromobilu, jsou ty, vznikající při výrobě el. energie jako takové => žádoucí využití OZE či jiných, co nejefektivnějších způsobů výroby energie produkujících co nejméně škodlivin. Nabíjet elektromobil lze i např. z domácích fotovoltaických elektráren.

Provozování složitých automobilů s komplikovanými a drahými spalovacími motory je součástí velkého byznysu. Spalovací motor se skládá ze stovek precizních součástek, které se musí obměňovat podobně jako výfuky, katalyzátory, olej, filtry a brzdová soustava. Elektromotor má jen několik součástek s prakticky neomezenou životností a ostatní, výše jmenovaná zařízení nepotřebuje vůbec nebo je potřebuje mnohem méně (např. brzdové destičky se šetří brzděním rekuperací). Údržba takovéhoto vozidla je pak opravdu velice jednoduchá a zvládne ji každý zručný člověk sám.

Proč dovážet ropu, za kterou zaplatíme sousedním zemím i transport přes jejich území a následně jí tu využijeme pouze pětinu? Je to škoda – ropu potřebujeme i pro jiné účely než jako pohonnou hmotu a navíc – i účinnost přeměny ropy, plynu či uhlí v elektrárně je vyšší než v autě - a emise podstatně nižší.

Před 100 lety jezdilo více elektromobilů než dnes (http://www.elektromobily-os.cz/stru%C4%8Dn%C3%A1-historie-elektromobilu). Dnes však nejde o otázku, kdy dosáhne cena ropy 1000 Euro za litr, ale dokdy si budeme moci koupit benzín vůbec.

Elektromobily dokonce mohou pomáhat stabilizovat rozvodnou síť, budou-li se „inteligentně“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Smart_grid) nabíjet v době, kdy je elektřiny přebytek. Teoreticky mohou i dodávat elektřinu do sítě v případě nedostatku při vhodné symbióze s výrobcem elektřiny (zkouší se v USA).

Biopaliva lze používat, ale jsou nevhodná ve vozidlech vzhledem k výše vysvětlené malé účinnosti motorů. Topit jimi lze s vyšší účinností. Řepka se také musí zasít, ošetřovat, hnojit, sklízet, podobně jako ropa se musí vytěžit, rafinovat, skladovat, dopravovat a prodávat – čili výsledně je v podstatě použití řepky namísto benzínu neekologické  (viz. http://www.gate2biotech.cz/jsme-uchvatitele-zemedelske-pudy).